ja paina enter

Älyä ja tehokkuutta organisaatioiden muistinhallintaan

Jätä organisaatiosi tietoasiat asiantuntijoidemme haltuun, ja keskity turvallisin mielin ydinosaamiseesi.

Tiedonhallintaratkaisut

Disecin ammattilaisten ja älykkäiden ratkaisuiden avulla muutat organisaatiosi kankeat tiedonhallintaprosessit ketteräksi ja tehokkaaksi. Saat meiltä kaikki tarvittavat ratkaisut ja palvelut turvalliseen tiedonhallintaan. Palveluidemme avulla tehostat jokapäiväistä toimintaanne ja organisaatiosi tietämys saa mahdollisuuden kasvaa. Tieto on organisaatioiden öljyä jota pitää jalostaa prosessien tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi.

SaaS-palvelumme

Saat meiltä palveluna työvälineet datan, informaation, tiedon ja tietämyksen hallintaan. Olennaisina osina palveluumme sisältyy sekä tietojen vastaanottoon, seulontaan, analysointiin, arvottamiseen, säilyttämiseen, hakemiseen että löytämiseen liittyvät työvälineet. Disec tarjoaa erilaisille organisaatioille muistinhallintaa tehostavia palveluita, jotka mahdollistavat uusia toimintatapoja. Meillä on kaikki organisaatioiden kokonaisvaltaiseen muistinhallintaan tarvittava hallussamme: konesalit, palvelinkapasiteetti, varmistettu tietoliikenne, tietojärjestelmien hallinta ja tallennusjärjestelmä varmistuksineen. Oma palvelukehitys, palveluiden ylläpitäminen, sekä asiakkaiden tarpeiden ennakoiminen ja huomioiminen auttavat meitä tuottamaan ketterästi skaalautuvaa ja mukautuvaa SaaS-palvelua.


Ajankohtaista

Taustalla

Palveluidemme taustalla on pitkäjänteinen ja monipuolinen tutkimus- ja kehitystoiminta. Lue lisää tarjoamistamme palveluista.