ja paina enter

Älyä ja tehokkuutta organisaatioiden muistinhallintaan

Jätä organisaatiosi tietoasiat asiantuntijoidemme haltuun ja keskity turvallisin mielin ydinosaamiseesi.

Tiedonhallintaratkaisut

Disecin ammattilaisten ja älykkäiden ratkaisuiden avulla muutat organisaatiosi tiedonhallintaprosessit ketteräksi ja tehokkaaksi. Saat meiltä kaikki tarvittavat ratkaisut ja palvelut turvalliseen tiedonhallintaan. Palveluidemme avulla tehostatte jokapäiväistä toimintaanne ja organisaationne tietämys saa mahdollisuuden kehittyä, kasvaa ja rikastua. Tieto on organisaatioiden öljyä, josta pitää sekä pitää huolta että jatkojalostaa prosessien tehokkaan ja laadukkaan toiminnan mahdollistamiseksi.

SaaS-palvelumme

Disec Oy tarjoaa monipuolisia SaaS-palveluja (Software as a Service). Tuotamme laadukkaita tietojärjestelmä- ja sovelluspalveluja sekä tiedonhallintaa organisaatioiden kustannustehokkaan muistinhallinnan järjestämiseksi. Olemme kehittäneet mm. Yksa-palvelun (myöhemmin Yksa), joka on laajasti arkistojen, museoiden ja yritysten käytössä. Disecin palvelut tuotetaan omista Suomessa sijaitsevista Vahti 3-tason konesaleistamme käsin. Oma palvelukehitys, palveluiden ylläpitäminen, sekä asiakkaiden tarpeiden ennakoiminen ja huomioiminen auttavat meitä tuottamaan ketterästi skaalautuvaa ja mukautuvaa SaaS-palvelua.

Tehostaa ja mahdollistaa

Saat meiltä palveluna työvälineet datan, informaation, tiedon ja tietämyksen hallintaan, rikastamiseen ja jalostamiseen. Olennaisina osina palveluumme sisältyy sekä tietojen vastaanottoon, seulontaan, analysointiin, arvottamiseen, säilyttämiseen, hakemiseen että löytämiseen liittyvät tehokkaat ja monipuoliset työvälineet. Disec tarjoaa erilaisille organisaatioille muistinhallintaa tehostavia palveluita, jotka mahdollistavat myös uusia toimintatapoja. Meillä on kaikki organisaatioiden kokonaisvaltaiseen muistinhallintaan tarvittava hallussamme: konesalit, palvelinkapasiteetti, varmistettu tietoliikenne, tietojärjestelmien hallinta ja tallennusjärjestelmä varmistuksineen.


Ajankohtaista

Taustalla

Palveluidemme taustalla on pitkäjänteinen ja monipuolinen tutkimus- ja kehitystoiminta. Kaikkia palveluitamme kehitetään jatkuvasti ja niitä kehitetään ketterästi käytettävyyden, pitkä-ikäisyyden ja toimintavarmuuden ehdoilla. Lue lisää tarjoamistamme palveluista.