ja paina enter

Tietoa meistä

Tarina taustalla eli Disecistä lyhyesti ja ytimekkäästi

Disec  >  Tietoa meistä

SaaS-palvelua vuodesta 2004

Disecin palvelutuotanto voidaan ajoittaa alkaneeksi vuonna 2004. Tuolloin käynnistyi Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin yhteinen EU-rahoitteinen kehittämishanke. Mamkin sähkö- ja informaatioteknologian laitoksella oli kehitetty sähköisen arkistoinnin ja aineistonhallinnan järjestelmiä jo vuodesta 1999. Kehittämishankkeen myötä alettiin kehittää terveydenhuollon kuvantamisen palveluja ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

EU-hankkeen jälkeen toiminta yhtiöitettiin ja itsenäisenä yrityksenä Disec Oy on toiminut vuoden 2007 alusta asti.

Konesalit Mikkelissä, asiakkaat ympäri Suomea

Ei ole sattumaa, että Disec on päättänyt pitää päätoimipaikkansa nimeomaan Mikkelissä. Päämajakaupunkiin sijoittuvat myös esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusarkisto (Elka) sekä Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointipalvelut, jotka ovat Disecin asiakkaita.

Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) TKI-hankkeet tekevät merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä arkistoinnin ja tiedonhallinnan saralla. Tutkimuskeskus Digitalia on merkittävä hankekumppanimme ja teemme yhteistyötä myös tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kanssa.

Viimeisin osoitus Mikkelin panostuksesta arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen on kaupunkiin sijoittuva Memory Campus. Disec on yksi palvelukeskuksen yrityskumppaneista.

Sähköisen arkistopalvelun tarjoajana

Oman arkistonhallinnanjärjestelmämme palveluita olemme tarjonneet jo yli 15 vuotta menestyksekkäästi sekä isoille että pienille yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille. Palvelumme soveltuu sekä fyysisten että sähköisten arkistojen hallintaan ja perustuu omaan tietojärjestelmäämme Yksaan, jota kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme palautteen ja tarpeiden mukaisesti. Digitointi on olennainen osa palveluitamme ja niistä löytyy yksityiskohtaisemmin tietoa täältä.

Kustannustehokas ja joustava palvelu

Turvallisuus ja palvelulähtöisyys ovat Disecille aina ne tärkeimät asiat; nimemme tulee sanoista DIgital SECurity ja DIgital SErvice Center.