ja paina enter

Tietoa meistä

Tarina taustalla eli Disecistä lyhyesti ja ytimekkäästi.

Disec  >  Tietoa meistä

SaaS-palveluja vuodesta 2004

Disecin palvelutuotanto voidaan ajoittaa alkaneeksi vuonna 2004. Tuolloin käynnistyi Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (Esshp, nykyinen Essote) yhteinen EU-rahoitteinen kehittämishanke. Mamkin sähkö- ja informaatioteknologian laitoksella oli kehitetty sähköisen arkistoinnin ja aineistonhallinnan järjestelmiä jo vuodesta 1999. Kehittämishankkeen myötä alettiin kehittää terveydenhuollon kuvantamisen palveluja ja Esshp:n kuvantamisen toiminnot digitalisoitiin 2004. EU-hankkeen jälkeen toiminta yhtiöitettiin ja itsenäisenä yrityksenä Disec Oy on toiminut vuoden 2007 alusta asti. Mamk:in ja myöhemmin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin (Mamk ja Kymenlaakson amk yhdistyivät Xamk:iksi 1.1.2017) TKI-toiminnassa syntynyt Darcmedia yhdistyi osaksi Diseciä vuoden 2017 alussa. Tällöin SaaS-pohjaiset arkistopalvelut ja digitointi tulivat osaksi Disecin tuottamaa palveluportfoliota.

Konesalit Mikkelissä, asiakkaat ympäri Suomea

Ei ole sattumaa, että Disec on päättänyt pitää päätoimipaikkansa nimenomaan Mikkelissä. Kansallisarkiston toimipisteen lisäksi päämajakaupunkiin ovat sijoittuneet myös esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusarkisto (Elka) sekä Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) TKI-hankkeet tekevät merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä arkistoinnin ja tiedonhallinnan saralla. Tutkimuskeskus Digitalia on merkittävä hankekumppanimme ja teemme yhteistyötä myös Xamk:in Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin ylemmän amk-koulutuksen kanssa. Viimeisin osoitus Mikkelin panostuksesta arkistoinnin, digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja tiedonhallinnan osaamiseen on kaupunkiin sijoittuva Memory Campus-hanke, jossa Disec on tottakai mukana.

Sähköisen tiedonhallintapalveluiden tarjoajana

Yksa-palvelua, organisaatioille tarkoitettua muistinhallintaratkaisuamme, joka soveltuu mm. yritysten tietojen hallintaan, arkistonhallintaan ja kokoelmahallintapalveluksi olemme tuottaneet jo yli 15 vuotta menestyksekkäästi sekä isoille että pienille yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille. Palvelumme soveltuu sekä fyysisten että sähköisten aineistojen hallintaan ja perustuu omaan tietojärjestelmäämme Yksaan, jota kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme palautteen ja tarpeiden mukaisesti. Digitointi on myös olennainen osa palveluitamme ja niistä löytyy yksityiskohtaisemmin tietoa täältä.

Monipuoliset ja skaalautuvat palvelut

SaaS-palvelumme ytimessä ovat aina olleet asiakkaiden tarpeiden huomioonottaminen ja niiden täyttäminen (customization) sekä mittakaava- ja toimialaetujen hyödyntäminen (economies of scale, scope and aggregation) että palveluiden ammattimainen paketointi ja tuotteistaminen (servicization of software products).

Käytettävyys, turvallisuus ja palvelulähtöisyys ovat Disecille aina olleet ne tärkeimät asiat; nimemme tulee sanoista DIgital SECurity ja DIgital SErvice Center.