ja paina enter

Disec  >  Ajankohtaista > Artikkelit

Digitaalinen avoin muisti -hanke

Digitalia

Digitaalinen avoin muisti -hanke (10/2019 – 10/2021) eli lyhyemmin DAM, parantaa mahdollisuuksia hyödyntää laajoja digitaalisia aineistoja. Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalia kehittää hankkeessa Disecin ja muiden hankekumppanien kanssa digitaalisen tiedon käsittelyn, esittämisen ja visualisoinnin tapoja. Tavoitteena on edistää automaation laajempaa hyödyntämistä digitaalisten aineistojen käsittelyssä ja käyttöön saattamisessa. Tiedon yhdistely, luokittelu ja jatkokäyttö helpottuu. Digitaalisten aineistojen käyttöön luodaan perinteiset rajat ylittävä käyttäjä- ja kehittäjäyhteisö. Tuloksistamme hyötyvät muistiorganisaatiot, yritykset, tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

Hankkeen teemoina ovat:

  • Käyttäjälähtöinen tieto
  • Tiedon visualisointi (3D)
  • Sosiaalisen median arkistointi

DAM-hankkeen sivusto