Disecin arkistotoiminta laajenee ja monipuolistuu

Vuoden vaihteessa Disecin arkistopalveluiden tarjonta laajenee ja monipuolistuu merkittävästi. Emomme Mikkelin ammattikorkeakoulun Darcmedia-toiminnon puitteissa harjoitettu digitointi sekä arkistointi- ja säilytyspalvelutoiminta siirretään Disecin liiketoiminnaksi vuoden 2017 alusta alkaen. Yhdistämisen tarkoituksena on vahvistaa sähköisten arkistointipalvelujen tarjontaa ja laajuutta kattamaan mitä moninaisimmat arkistointitarpeet eri toimialoilla pitkälle tulevaisuuteen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että Disecin palvelutarjonta laajenee kattamaan erilaisten organisaatioiden mitä moninaisimmat digitointi- ja sähköiset arkistointitarpeet. Olipa kyse sitten taloushallinnon tietojen, oppilaitosten opinnäytetöiden, terveydenhuollon potilastietojen, tuotehallinnan dokumenttien, kaupunkien arkistojen materiaalien, sähköpostien, yhdistysten toimintakertomusten, sopimusten, kuva- ja äänimateriaalien tms. Disec tarjoaa monipuolisen verkkopalvelun, jonka kautta voi joustavasti esimerkiksi sekä hallinnoida että halutessaan myös jakaa arkistojen aarteita haluamillaan tavoilla.

Aikaisemmin Disec on keskittynyt tarjoamaan kuvantamisen tietojärjestelmäpalveluita ja tiedon hallinnan SaaS-ratkaisuja (Software as a Service) lähinnä terveydenhuollon johtavassa asemassa oleville yksityisille ja julkishallinnon toimijoille ympäri Suomen.
Terveydenhuollon kuvantamisen alalla Disec on ollut kansallisesti merkittävä toimija jo 12 vuotta. Darcmedian säilytykseen ja digitointiin liittyvien toimintojen yhdistäminen Diseciin vahvistaa Disecin roolia maan johtavana säilytys- ja arkistopalveluiden tuottajana sekä kehittäjänä.
Ohessa Failin viimeisimmässä numerossa oleva ilmoitus tähän liittyen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Aki Lassila, p. 0400 869 955, etunimi.sukunimi(a)disec.fi